menu      Gwoździe budowlane
menu      Gwoździe pierścieniowe
menu      Gwoździe skrętne
menu      Gwoździe stolarskie
menu      Gwoździe taśmowe
menu      Siatki
menu      Druty
menu      Inne

Produkty nie wymienione we wcześniejszych klasyfikacjach

Lp. Nazwa Symbol
1 Podkładki do eternitu POD ET
2 Podkładki do papy POD PAP