menu      Gwo¼dzie budowlane
menu      Gwo¼dzie pier¶cieniowe
menu      Gwo¼dzie skrźtne
menu      Gwo¼dzie stolarskie
menu      Gwo¼dzie ta¶mowe
menu      Siatki
menu      Druty
menu      Inne

Asortymant gwo¼dzi pier¶cieniowych
(¶rednica/d³ugo¶ę w mm)

Lp. Nazwa Symbol Opakowanie
1 Gw. ciesielskie do ³±czników 4,0/50 ocynk CI40/50 OC 20kg
2 Gw. ciesielskie do ³±czników 4,0/60 ocynk CI40/60 OC 20kg
3 Gw. ciesielskie do ³±czników 4,0/70 ocynk CI40/70 OC 20kg
4 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 2,0/35 PI20/35 20kg
5 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 2,2/25 ocynk PI22/25 OC 20kg
6 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 2,2/30 PI22/30 20kg
7 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 2,2/40 PI22/40 20kg
8 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 2,5/50 ocynk PI25/50 OC 20kg
9 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 2,5/62 ocynk PI25/62 OC 20kg
10 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 2,8/38 ocynk PI28/38 OC 20kg
11 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,0/41 PI30/41 20kg
12 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,0/41 ocynk PI30/41 OC 20kg
13 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,0/50 PI30/50 20kg
14 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,0/50 ocynk PI30/50 OC 20kg
15 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,0/60 PI30/60 20kg
16 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,0/60 ocynk PI30/60 OC 20kg
17 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,0/65 PI35/65 20kg
18 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,0/65 ocynk PI35/65 OC 20kg
19 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,0/70 PI30/70 20kg
20 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,0/70 ocynk PI30/70 OC 20kg
21 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,0/80 PI30/80 20kg
22 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,0/80 ocynk PI30/80 OC 20kg
23 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,5/60 PI35/60 20kg
24 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,5/70 PI35/70 20kg
25 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,5/70 ocynk PI35/70 OC 20kg
26 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,5/80 PI35/80 20kg
27 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,5/80 ocynk PI35/80 OC 20kg
28 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,5/90 PI35/90 20kg
29 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 3,5/90 ocynk PI35/90 OC 20kg
30 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 4,0/100 PI40/100 20kg
31 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 4,0/100 ocynk PI40/100 OC 20kg
32 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 4,0/110 PI40/110 20kg
33 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 4,0/110 ocynk PI40/110 OC 20kg
34 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 4,5/125 PI45/125 20kg
35 Gwo¼dzie pier¶cieniowe 4,5/125 ocynk PI45/125 OC 20kg